Links

Dit virtuelle håndtryk giver dig tips til at opbygge og pleje dit virtuelle visitkort uden at være på computeren hele tiden. pris 199.- kr  120 sider

Sæt pris på dig selv 199 kroner 120 sider

Sæt pris på dig selv - sådan sælger du dit særpræg 120 sider- 199 kroner

Dit professionelle netværk beskriver både, hvordan man som enkeltperson opbygger og vedligeholder netværk, og hvordan man som tovholder i et virtuelt fællesskab får gang i kommunikationen i gruppenetværk. Forfatteren Abelone Glahn har lang erfaring med rådgivning i netværk og virtuelle communities.

Ny og udvidet version fra 2006 -  Biblen for alle, der vil starte selvstændig virksomhed med deres speciale som vare.   366 sider 299.- kr
Bestil bøgerne her

Kontakt 
Abelone Glahn
Amedia
Fjendstrupvej 2
4850 Stubbekøbing
54490094
www.amedia.dk
ag@amedia.dk

 

En oversigt over nyttige links kommer her:
Har du lyst til at bidrage med et nyt link, så skriv en mail til mig med en begrundelse
for, hvorfor du har fundet netop dette link vigtigt. Skriv til ag@amedia.dk

Baggrundsviden om frie agenter og det nye arbejdsmarked:

Arbejdets nye ansigter – ledelse af fremtidens medarbejder, Christian Bason, Agi Csonka og Nicolai Ejler, Børsens Forlag 2003

Atypisk Beskæftigelse i Danmark og USA, Rambøll Management, 2001, købes eller hentes via nettet hos www.rambollmanagement.dk

Vikarer og atypisk beskæftigede i Danmark, rapport om vikararbejde og andre atypiske beskæftigelsesformer i Danmark, Rambøll Management, 2004

Højtuddannedes værdi for små og mellemstore virksomheder, Ingeniørforeningen i Danmark og Rambøll Management, 2004, kan hentes på www.ida.dk 

Viden og vækst – innovation i væksterhvervene, Dansk Handel og Service, 2004 kan hentes på www.dhs.dk

Videnservice i Danmark - potentialer og barrierer, Dansk Handel og Service, 2004 kan hentes på www.dhs.dk

Gode link, som ikke allerede er nævnt ovenfor:

www.mikrovirksomheder.dk 

www.frieagenter.net
  Her ligger fri agent planen uden kommentarer i udskriftvenlig form

www.startguiden.dk Dagbladet Børsen, ASE og Erhvervs og Byggestyrelsen står bag denne indgangsportal til iværksættere

www.100svar.dk  En service for iværksættere og mindre virksomheder stillet til rådighed af:
VirksomhedsStart & Vækst

www.startogvaekst.dk  Her er for eksempel en udfyldt forretningsplan som nævnt under afsnittet fri agent planen.

www.hjemmearbejdspladsen.dk  Om indretning af din hjemmearbejdsplads og andre arbejdsmiljøemner

www.toldogskat.dk Særligt afsnit om start af egen virksomhed, om regler for hvornår du bør være momsregistreret, og definitioner på, hvornår du opfattes som selvstændig hhv lønmodtager.

www.ledermatch.dk Ledernes Hovedorganisations site for match mellem ledere og lederstilinger

www.teknikogdesign.dk Formidlingscentral for teknikere, formgivere, m.fl, der ønsker at arbejde freelance som lønmodtagere

www.adir.dk Sygeforsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende

Find andre med samme interesse, find netværksgrupper eller byg din egen:
www.groupcare.dk

www.igroups.dk

www.yahoogroups.com

www.linkedin.com

Egentlige freelancehåndbøger, nyttige pjecer og håndbøger relevante for frie agenter: 

Freelancehåndbogen, Dansk Journalistforbund, udgives ikke længere på print, men hentes på www.journalistforbundet.dk

Freelancenøglen
– oversigt over freelancejournalister i Dansk Journalistforbund. Købes gennem Dansk Journalistforbund. Man kan også søge en freelancer via www.journalistforbundet.dk

Magistrenes Freelancehåndbog, Dansk Magisterforening , udgives ikke længere på print, men hentes på www.magister.dk

Foden under eget bord, Magistrenes a-kasses pjece om selvstændige og dagpengesystemet.

Håndbog for freelancere i HK/Danmark,  købes gennem HK. Dele af rådene kan hentes på www.freelancer.dk, mest stof ligger dog i et lukket medlemsområde.

Start af egen virksomhed, udgivet af PROSA, Kan også hentes på www.prosa.dk

Free Agent Nation, Daniel Pink,  Warner Books, 2001

Smart strategies for Growing Your Business, Terri Lonier, Wiley, 1999 

Lønforhandling for kvinder, Solveig Schmidt, Rosinante, 2003

Stram op på dine websider, Kim Pedersen, Grafisk Litteratur,  2002

Start på weblogs, Jens Winther og Jesper Balslev, Libris,  2004