FRIE AGENTER.NET

Dit virtuelle håndtryk giver dig tips til at opbygge og pleje dit virtuelle visitkort uden at være på computeren hele tiden. pris 199.- kr  120 sider

Sæt pris på dig selv 199 kroner 120 sider

Sæt pris på dig selv - sådan sælger du dit særpræg 120 sider- 199 kroner

Dit professionelle netværk beskriver både, hvordan man som enkeltperson opbygger og vedligeholder netværk, og hvordan man som tovholder i et virtuelt fællesskab får gang i kommunikationen i gruppenetværk. Forfatteren Abelone Glahn har lang erfaring med rådgivning i netværk og virtuelle communities.

Ny og udvidet version fra 2006 -  Biblen for alle, der vil starte selvstændig virksomhed med deres speciale som vare.   366 sider 299.- kr
Bestil bøgerne her

Kontakt 
Abelone Glahn
Amedia
Fjendstrupvej 2
4850 Stubbekøbing
54490094
www.amedia.dk
ag@amedia.dk

Uddrag af epilogen

[...]
Der er ikke hul igennem til størstedelen af den etablerede del af dansk erhvervsliv, formentlig ikke af uvilje, men snarere af ukendskab. Det etablerede erhvervsliv er simpelthen ikke klar over, hvilket potentiale, man står over for.

Det nærmeste, vi kan komme det, er en embedsmand i Økonomi- og erhvervsministeriet, som kan se, at de frie agenter måske kan betegnes som iværksætternes kernetropper. Det er fint sagt, men hans ministerium følger ikke op og ofrer ikke mange ord på denne gruppe arbejdsivrige og vigtige vidensarbejdere. Hverken den gruppe af frie agenter, som er og fortsat kun vil være sig selv, eller den ret store gruppe af frie agenter som er lykkedes, og som gerne vil vokse, men står tøvende over for hvordan uden at blive ufrie agenter.

Beskæftigelsesministeriet, Økonomi- og erhvervsministeriet, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, iværksætterkontaktpunkterne og de private rådgivere, samt banker, business angels og investorer er så ensidige i deres fokusering på innovative, højteknologiske gazeller og venturekapitalkrævende højdespringere, at det nærmer sig kikkertsyn. Hvad der sprudler op lige uden for fokus ses ikke. Hvis jeg skal sige det mindre pænt, så tangerer det ignorance over for en gruppe, der er fortrop for en ny måde at arbejde på. Den måde vil brede sig, hvad enten kikkerten tages fra øjet eller ej, for det handler om, at flere og flere ønsker tilfredshed i arbejdslivet, sammenhæng mellem arbejde og fritid, udfordringer og anerkendelse af kvalifikationer – altså har andre ambitioner om et godt arbejdsliv end at tjene penge og vokse til millionomsætning.

Det etablerede erhvervsliv prøver til stadighed at presse iværksættere ned i 'to-tre minutters-skabelonen'. Og i mellemtiden vokser bunken af ubrugt potentiale. Der er masser af danskere, der alene eller med et minimum af hjælp kunne starte egen virksomhed med deres eget hoved som grundkapital.

At favne denne gruppe og udnytte potentialet kræver imidlertid en gennemgribende holdningsændring hos alle, som den frie agent kommer i berøring med og udfordrer vanetænkningen hos. Det her er et nyt område, og de frie agenter passer ikke ind i skabelonerne, hverken når de skal låne penge til opbygning af en virksomhed, der sælger viden og ikke dippedutter, eller når de skal have hjælp fra iværksætterkontaktpunkter til at vokse, uden at de vil ansætte medarbejdere. De passer heller ikke ind i skabelonerne, når de vil have et gradueret medlemskab af fagforeningen, fordi den i sin nuværende form ikke har relevante tilbud nok, og når de udgør en medlemsskare, som af og til ligefrem skal have råd om arbejdsgiveranliggender. De passer ikke ind i ministeriernes iværksætterpakker, fordi ministerierne ikke kan se, at vækst ikke nødvendigvis behøver at foregå inden for en virksomhed, men kan ske i antal af mikrovirksomheder.

Jeg tror, man ind imellem er bange for det atypiske – dét, der falder uden for rammer, man kender, for det er både lidt besværligt og lidt truende for det etablerede. Angst og utryghed bremser desværre åbenhed og vilje til at ændre indstilling, mens viden om målgruppe og behov skaber tryghed og evne til at handle.

Ved ikke at ofre konstruktiv opmærksomhed på dette område får man det aldrig til at vokse yderligere. Vi bliver næppe en nation af frie agenter, men jeg er sikker på, at arbejdsstyrken kunne øges til langt mere end den ene procent, som Rambøll Management har anslået, at frie agenter tæller nu. Der er et hav af mennesker, der gerne vil, men som savner det sidste skub, den sidste træning, den sidste hjælp til at slippe sikkerhedsnettet, og jeg tror, vi snildt kunne være oppe på væsentligt flere fuldtids- og uunderstøttede frie agenter, hvis erhvervslivet satte aktivt ind for at gøde jorden for flere frø.

Danmark kan ikke overleve på særlig meget andet end viden, da vi har så store produktionsomkostninger. Det, der undrer mig, er, at man ikke kan se styrken i, at vi både internationalt og herhjemme kan være forrest med denne type vidensarbejdere, og at man ikke kan se, at disse vidensarbejdere, der lykkes i deres enmandsvirksomheder, udgør et potentielt vækstområde – bare i en anden forstand end venturekapitalkrævende og millionomsættende virksomheder. For hvad der synes fuldstændig overset, er, at de frie agenter skaber arbejde ud over deres eget. Det sker, såvel når de sætter andre mindre selvstændige i gang med for eksempel bogføring, revision, markedsføringsopgaver og hjemmeservicerengøring i deres kontorer, og når de har fået for mange opgaver og hyrer andre frie agenter ind til at løse delopgaver, som når de danner partnerskaber og virtuelle virksomheder.

Desuden er det væsentligt at fremhæve, at de selvstændige frie agenter kun udgør toppen af isbjerget. Der findes en lang række mellemformer for løsarbejde, projektorienteret virksomhed, midlertidige tilknytninger og så videre, som med tiden fører til en gennemgribende forandring af forholdet mellem lønmodtager og arbejdsgiver, og man kan lige så godt først som sidst tage denne bevægelse mod et nyt syn på arbejdslivet alvorligt.

[...]

Indholdsfortegnelse

Bagsidetekst

Fri agent planen (printvenlig udgave, som du selv kan udfylde)

Om forfatteren

Giv dine egne råd videre

Uddrag af kapitler

Foredrag

Skriv til forfatteren

Bestil bogen

Hjem